kh1 (4)
مجتمع استاد شهریار

شهرک صنعتی چالیش صنعت سالاری

شرکت شهرکهای صنعتی چالیش صنعت سالاری (سهامی خاص)

شرکت شهرکهای صنعتی چالیش صنعت سالاری با شناسه ملی 14000123185 در تاریخ 22/4/90با سرمایه شخصی تاسیس  و در راستای پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی و رهنمود های گرانبار مقام معظم رهبری  در فاز اول منطقه ای بمتراژ 35 هکتار از اراضی منطقه قزلجه میدان  (منطقه ای همجوار با کلانشهر تبریز) را خریداری و مراحل قانونی تغییر کاربری و تبدیل آن به ناحیه صنعتی بنام چالیش با اخذ تمامی مجوزات قانونی دیگر انجام داده و پیرو آن در سال 1397 با امکان سنجی و توافقاتی که با فعالان اتحادیه های صنفی کیف و کفش تبریز و انجمن کفش تبریز صورت گرفت آن منطقه به شهرک تخصصی کفش و کیف و صنایع مربوطه تخصیص  یافت .                                                                        

با عنایت به اینکه تخصیص این شهرک مورد عنایت  و تاکید ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی  نیز واقع گردید و در سفر استانی خود بر توسعه آن تاکید نمودند  در حال حاضر با توجه به پتانسیل های مختلفی که در این شهرک از هر لحاظ وجود دارد هدف غایی هیات مدیره و هیات امنای شهرک چالیش در برنامه کوتاه مدت خود بر این است   علاوه بر توسعه صنعت کفش و کیف و صنایع وابسته اقدامات زیربنایی جهت توسعه این صنف در سطح کشور و منطقه برند جدیدی در این صنف ایجاد نماید.